Η υποδομή παρέχει υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης στις ερευνητικές εγκαταστάσεις του συνόλου των Εταίρων (4 Σημεία Παροχής Υπηρεσιών-Λάρισα-Αλεξανδρούπολη-Πάτρα-Αθήνα και 5 εργαστήρια Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Αθήνα) υπό ενιαίο καθεστώς ποιότητας.

 

Επιπλέον, διεξάγει στοχευμένη συνεργατική έρευνα στη βάση κοινής ερευνητικής στρατηγικής και αναπτύσσει νέες υπηρεσίες τις οποίες διαμορφώνει είτε με βάση τα ερευνητικά της αποτελέσματα ή υπό καθεστώς συνδιαμόρφωσης με τελικούς χρήστες.

Υπηρεσίες (υπό κατασκευή)

1/9