Ανοικτή Πρόσβαση

Η OMIC-Engine προσφέρει ανοικτή δωρεάν πρόσβαση στην επιστημονική κοινότητα στις υποδομές που υπάρχουν στους κόμβους της με τη μορφή σύντομων επισκέψεων επιστημόνων/ερευνητών στους τέσσερις κόμβους που διαχειρίζεται (Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη), ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοτική εκμετάλλευση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Για συνοπτικές παρουσιάσεις των κόμβων της OMIC-Engine επιλέξτε από τον χάρτη.

Για να αιτηθείτε πρόσβαση στον εξοπλισμό συμπληρώστε την Αίτηση.

Δείτε τον κανονισμό και τις διαδικασίες πρόσβασης στην ερευνητική υποδομή.

1/9