Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας.

                                                               Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας, με βιολειτουργικά «ευφυή» υλικά –λεπτά υμένια/ικριώματα- , υπερπαραγωγή πρωτεϊνών σύντηξης για ποικίλους σκοπούς όπως βακτηριακές / ευκαρυωτικές πρωτεΐνες, σε πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε οστεογένεση και χονδρογένεση.

                                                               Εξοπλισμός

- Βασικός εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας ​και Βιοxημείας

                                                               Εργαστήριο

                          - Εργαστήριο Βιοχημείας                Καθ. Θ.Χολή-Παπαδοπούλου            tcholi@chem.auth.gr

1/9