1η Ημερίδα Δικτύωσης-Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2019

Η πρώτη ημερίδα δικτύωσης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13 Ιουνίου 2019. Τα μέλη της OMIC-Engine παρουσίασαν βιοτεχνολογικές υπηρεσίες και λύσεις οι οποίες μπορούν να προσφερθούν στις σύγχρονες επιχειρήσεις του Ελληνικού Αγροδιατροφικού κλάδου καθώς και για την ανάγκη και τους τρόπους μεταφοράς της Ακαδημαϊκής έρευνας και γνώσης στη Βιομηχανία.

Παρουσιάσεις

Καθηγητής Κ.Ματθιόπουλος (OMIC-Engine, Η Ελληνική Εθνική Υποδομή στη Συνθετική Βιολογία)

Καθηγήτρια Μ.Γρηγορίου (Πλατφόρμες αλληλούχησης επόμενης γενιάς:Δυνατότητες , προοπτικές και εφαρμογές μέσω της OMIC-Engine)

Καθηγητής Χ.Σταμάτης (Ανάπτυξη συνθετικών βιοκαταλυτικών εργαλείων για τη παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων) 

Επ. Καθηγήτρια ΑΜ Ψαρρά (Συνεστιακή Μικροσκοπία: Εφαρμογές και Δυνατότητες χρήσης στην OMIC-Engine)

Επ. Καθηγητής Β. Γκίκας (Μεταβολομική Ανάλυση στην Αγροδιατροφή: Δυνατότητες και προοπτικές χρήσης στην OMIC-Engine)

(παρουσίαση κατόπιν αιτήσεως)

Αν. Καθηγητής Ι. Κουρκουτάς (Μικροβίωμα τοπικών ποικιλιών αμπέλου και παραγωγή οίνων υψηλής προστιθέμενης αξίας)

Αν. Καθηγήτρια Κ. Παπαδοπούλου (Φυτά: Βιοαντιδραστήρες για την παραγωγή επιθυμητών ουσιών)

Photos

Show More
1/9