ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε μια διαρκή προσπάθεια να προσφέρει σε φοιτητές και στο ευρύ κοινό όλες τις τελευταίες προόδους στο γρήγορα αναπτυσόμενο πεδίο της Συνθετικής Βιολογίας, η "Omic-Engine" διαθέτει μια πλατφόρμα Μάθησης και Εκπαίδευσης. Σεμινάρια (workshops) πρακτικής εκπαίδευσης για νέους φοιτητές και έμπειρους ερευνητές σε μεθοδολογίες και προσεγγίσεις Συνθετικής Βιολογίας όπως επίσης και πληροφορίες για το ευρύ κοινό είναι μια απο τις αποστολές μας.

1/9