Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας.

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Aνάπτυξη τροποποιημένων μικροβιακών κυττάρων με την ικανότητα να εκτελούν νέες και σύνθετες λειτουργίες με τη χρήση αρχών της Συνθετικής Βιολογίας.

Εξοπλισμός

- Βασικός εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας ​και Βιοxημείας

Εργαστήριο

- Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας                Ερευνητής Β'. Γ. Σκρέτας                    gskretas@eie.gr

1/9