Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Η βασική έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια του OMIC-MBG εστιάζεται σε τρεις άξονες:

 

 • Βιοτεχνολογία με έμφαση στην εφαρμοσμένη μικροβιολογία και στα λειτουργικά τρόφιμα

 • Μοριακή Βιολογία με έμφαση στα έντομα οικονομικής σημασίας

 • Υγεία με έμφαση στις ασθένειες ανθρώπων και ζώων

Παράλληλα υλοποιούνται αρκετά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και αναπτύσσονται υπηρεσίες όπως:

 • Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών τροφίμων

 • Ανάλυση της αντιμικροβιακής δράσης φυσικών προϊόντων

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων με την αξιοποίηση προβιοτικών

 • Ανάλυση DNA και μοριακός χαρακτηρισμός ειδών, στελεχών ποικιλιών  κ.α

 • Αναλύσεις μικροβιώματος με αλληλούχιση επόμενης γενιάς

 • Έλεγχος ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα

Μοριακή προτυποποίηση - βιοδείκτες   

Εξοπλισμός

Eξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας  & Βιοτεχνολογίας

 

 • Συσκευές PCR  (ABI- Verity, BIORAD PTC200)

 • Συσκευές PCR  πραγματικού χρόνου (ABI 7500, ABI STEP ONE)

 • Σύστημα αλληλούχισης επόμενης γενιάς- Ion GeneStudio S5

 • Μικροφωτόμετρο Nanodrop

 • Mικροφθορισμόμετρο Qubit

 • Ομογενοπιητή Υπερήχων (Τhermo)

 • Σύστημα Speed Vac (Eppendorf)

 • Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης iBright (Thermo)

 • Ορθό μικροσκόπιο φθορισμού με σύστημα απεικόνισης υψηλής ανάλυσης και συνατότητα Ζ-stacking (Leica DM 6000)

 • Aνάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού με σύστημα απεικόνισης υψηλής ανάλυσης (Leica DM 4000)

 •  Στερεοσκόπια

 • Δωμάτια κυτταροκαλλιεργειών  πλήρως εξοπλισμένα

 • Κυτταρόμετρο ροής – αναλυτής FACS (Attune NXT AFC-BR-LASER)

 • Συστήμα φασματοφωτομετρικής ανάλυσης για μέτρηση απορρόφησης, φωτάγειας και φθορισμού (TECAN Infinity

 • Σύστημα ανάγνωσης ELISA (ΤΕCAN Sunrise)

 • Βιοανιχνευτής ProteON XPR36

 • Κρυοτόμος (Leica 1900)

 • Mικροτόμος παλλόμενης λεπίδας (Leica)

 • Σύστημα ηλεκτροδιάτρησης για κύτταρα και ιστούς (Harvard Apparatus)

 • Σύστημα ηλεκτροδιάτρησης για κύτταρα (Eppendorf)

 • Σταθμοί εργασίας για ανάλυση δεδομένων και εξυπηρετητής

 • Συστήματα υγρής χρωματογραφίας HPLC (Shimatzu)

 • Σύστημα GC/MS με αυτόματους δειγματολήπτες (Agilent)

 • Ψυχόμενος λυοφιλιωτής  (SP Scientific)

 • Σύστημα GS/FID (Dani Masters AS

 • Συσκευή μέτρησης ενεργότητας νερού (Weber)

 • Aυτόματη αποστακτική μηχανή (DualStill)

Υποστηρικτικός  Εξοπλισμός 

 • Eπωαστικοί θάλαμοι & Yδατόλουτρα (Heraeus, Memmert)

 • Θάλαμοι σταθερής θερμοκρασίας (Velp)

 • Θάλαμοι νηματικής ροής (Heraeus, Asalair)

 • Αυτόκαυστα (Raypa 30 lt, 110 lt)

 • Πλυντήριο Εργαστηριακών σκευών (Miele)

 • Ψυχόμενες φυγόκεντροι (Heraeus, Kubota)

 • Επιτραπέζιες μικροφυγόκεντροι (Thermo, Eppendorf, Heraeus, Kubota))

 • Συστήματα ηλεκτροφόρησης νουκλεϊκών οξέων

 • Συστήματα ηλεκτροφόρησης και ηλεκτρομεταφοράς πρωτεϊνών

 • Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού (SG< Thermo)

 • Kαταψύκτες -80 (Thermo)

Εργαστήρια

- Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας       Αν. Καθ. Γ. Σκάβδης              gskavdis@mbg.duth.gr

- Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας                          Αν. Καθ. Ι. Κουρκουτάς        ikourkou@mbg.duth.gr

- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογικής Ανάπτυξης                                                        Καθ. Μ. Γρηγορίου                 mgrigor@mbg.duth.gr

  

- Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διαγνωστικής και                            Καθ. Ρ. Σανδαλτζόπουλος     rmsandal@mbg.duth.gr

   Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων                                                                                                                 

1/9