Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Η βασική έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια του OMIC-MBG εστιάζεται σε τρεις άξονες:

 

 • Βιοτεχνολογία με έμφαση στην εφαρμοσμένη μικροβιολογία και στα λειτουργικά τρόφιμα

 • Μοριακή Βιολογία με έμφαση στα έντομα οικονομικής σημασίας

 • Υγεία με έμφαση στις ασθένειες ανθρώπων και ζώων

Παράλληλα υλοποιούνται αρκετά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και αναπτύσσονται υπηρεσίες όπως:

 • Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών τροφίμων

 • Ανάλυση της αντιμικροβιακής δράσης φυσικών προϊόντων

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων με την αξιοποίηση προβιοτικών

 • Ανάλυση DNA και μοριακός χαρακτηρισμός ειδών, στελεχών ποικιλιών  κ.α

 • Αναλύσεις μικροβιώματος με αλληλούχιση επόμενης γενιάς

 • Έλεγχος ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα

 • Μοριακή προτυποποίηση - βιοδείκτες   

Εξοπλισμός Ανοικτής Πρόσβασης

 • Σύστημα αλληλούχισης επόμενης γενιάς- Ion GeneStudio S5

Library preparation and Next Generation Sequencing on Ιon GeneStudio S5 system for a broad range of applications in basic and applied research:

 • Metagenomics

 • Microbial whole genome sequencing

 • Targeted RNA sequencing

 • Small RNA sequencing

 • Whole transcriptome RNA-Seq

Για να αιτηθείτε πρόσβαση συμπληρώστε την Αίτηση 

 

Εργαστήρια

- Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας       Αν. Καθ. Γ. Σκάβδης              gskavdis@mbg.duth.gr

- Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας                          Αν. Καθ. Ι. Κουρκουτάς        ikourkou@mbg.duth.gr

- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογικής Ανάπτυξης                                                        Καθ. Μ. Γρηγορίου                 mgrigor@mbg.duth.gr

  

- Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διαγνωστικής και                            Καθ. Ρ. Σανδαλτζόπουλος     rmsandal@mbg.duth.gr

   Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων                                                                                                                 

1/9