ΔΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ

O Δρ Δημήτριος Καρπούζας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις αλληλεπιδράσεις των γεωργικών φαρμάκων με τους μικροοργανισμούς του εδάφους και ποιο συγκεκριμένα
(i) στην μικροβιακή αποδόμηση γεωργικών φαρμάκων και στους γενετικούς μηχανισμούς που ελέγχουν την προσαρμογή των μικροοργανισμών για ταχύτατη βιοαποδόμηση
(ii) στην απομόνωση, χαρακτηρισμό και βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροοργανισμών που αποδομούν γεωργικά φάρμακα χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις βιολογίας συστημάτων και συνθετικής βιολογίας
(iii) στην ανάπτυξη συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και
(iv) στην εκτίμηση της οικοτοξικότητας των γεωργικών φαρμάκων στου μικροοργανισμούς του εδάφους.

 

Είναι συγγραφέας 101 εργασίεων σε επιστημονικά περιοδικά (1500 αναφορές, h-Index = 23). Ο Δρ Καρπούζας είναι associate editor στα περιοδικά BIODEGRADATION και FRONTIERS IN MICROBIOLOGY και πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ. Έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (FP7-IAPP-MCSA; FP7-IRG-MCSA; H2020-IF-MCSA) και Εθνικούς Χρηματοδοτικούς Φορείς.

1/9