ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΚΟΣ

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1954. Από το 1973 έως το 1978 υπήρξε σπουδαστής της Ανωτάτης Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ • Το Σεπτέμβριο του 1978 έως το Δεκέμβριο του 1979 εργάστηκε ως αμειβόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ΟΧΤ) του ΕΜΠ. • Τον Φεβρουάριο του 1980 διορίστηκε Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΜΠ στην περιοχή της Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας. • Τον Οκτώβριο του 1984 αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ με βαθμό άριστα. • Το 1986 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του επί θητεία λέκτορα  • Το 1991 εκλέχθηκε στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ • Το 1997 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και τo 2005 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Ενζυμικής και Μικροβιακής Τεχνολογίας».

 

Το ερευνητικό του έργο αναφέρεται σε ευρύ φάσμα της Ενζυμικής και Μικροβιακής Τεχνολογίας. Ειδικότερα στην παραγωγή , μελέτη και εφαρμογή ενζυμικών συστημάτων (σχεδιασμό ενζυμικών διεργασιών) καθώς και στην τεχνολογία μικροβιακών ζυμώσεων και τον σχεδιασμό βιοαντιδραστήρων για παραγωγή πρωτογενών και δευτερογενών μεταβολιτών (σχεδιασμό μικροβιακών διεργασιών). Τα κύρια πεδία εφαρμογών αναφέρονται στο Περιβάλλον, την Τεχνολογία Τροφίμων, την παραγωγή Βιοκαυσίμων, Βιουδρομεταλλουργία, Κλωστουφαντουργία κ.α.

 

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 120 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά του science citation index καθώς και δεκάδες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, έχει δε περισσότερες από 3200 ετεροαναφορές (Scopus) και h-Index Scopus  35. Εχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 ερευνητικά έργα σε 26 από τα οποία με την ιδιότητα του επιστημονικού υπευθύνου.

1/9