ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΛΙΣΗΣ

Ο Φραγκίσκος Κολίσης είναι ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ. Έχει διατελέσει καθηγητής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνων (2005- 2010, περίοδο κατα την οποία το Ινστιτούτο ανακηρύχθηκε Κέντρο Αριστείας κατά την αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της χώρας). Εχει μεγάλη εμπειρία στην (1) Βιοκατάλυση σε μη- συμβατικά συστήματα, (2) Παραγωγή, χαρακτηρισμό, ακινητοποίηση ενζύμων, βιοτεχνολογικές εφαρμογές ενζύμων και μικροοργανισμών, (3) Μεταβολική Μηχανική, Συστημική και Συνθετική Βιολογία.

Εχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά , και περισσότερες από 3 000 ετεροαναφορές, έχει καθοδηγήσει 22  διδακτορικά.  

Έχει προσελκύσει χρηματοδότηση περισσότερων από 6 εκατομμύρια ευρώ μέσω διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Εχει συμμετάσχει σε 12 ερευνητικά προγράμματα  την Ευρωπαϊκής Ενωσης (BAP, BRIDGE, BIOTECH, AAIR, COST, TMR, FP7/KBBE). Εχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιστήμης και Τεχνολογίας των λιπιδίων, Προεδρος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας, Δ/ντης του Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Εθνικός εκπρόσωπος στην Ε.Ε για την Βιοοικονομία, στην ομάδα εργασίας της Ε.Ε για την Συνθετική Βιολογία, επίσημος επρόσωπος του ΕΜΠ στην τεχνική επιτροπή για τα Βιοκαύσιμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο ERAnet Συνθετικής Βιολογίας.

Σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Βιοτεχνολογίας της IUPAC, της επιστημονικής επιτροπής Εφαρμοσμένης Βιοκατάλυσης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνολογίας, , Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Bioeconomy: Biotechnology and Law του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και γενικός Διευθυντής της Εθνικής Υποδομής Συνθετικής Βιολογίας  «Omic Engine»

1/9