ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Ο Ιωάννης Κουρκουτάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (ΜΒΓ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Ελαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2002) και εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Ulster (Μεγάλη Βρετανία) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2002-2007). Έχει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (αναφορές >1250), 14 άρθρα σε βιβλία και 4 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών και έχει διατελέσει υπέθυνος για τη σύνταξη θεματικών τευχών και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η έρευνά του εστιάζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων διατροφής και στην εκμετάλλευση αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων  που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικές και Ευρωπαϊκές πηγές, ή από τη βιομηχανία τροφίμων (συνολικού προϋπολογισμού > 4,800,000€ και επιστημονικά υπεύθυνος σε 6 από αυτά).

1/9