ΔΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΤΟΥ

Η Δρ Κατερίνα Μούτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγητρια Βιολογίας Σπονδυλωτών στο  Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους βιολογικούς μηχανισμούς επεξεργασίας θρεπτικών πρωτεινών  οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μυϊκή ανάπτυξη Μεσογειακών ψαριών ιχθυοτροφείου. Η έρευνα της ειδικεύεται στην ανάπτυξη in vitro βιοαναλυτικών μεθόδων καθορισμού πέψης θρεπτικών πρωτεινών όπως επίσης και εκτίμησης της λειτουργίας φυτικών βιοδραστικών ενώσεων σε ιχθυοτροφές που λειτουργούν ώς μη θρεπτικοί παράγοντες και οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα του OptiFEED Services στοχεύοντας στην βιομηχανια ιχθυοτροφών, παρακολουθώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και τις επιπτώσεις τους στην απόδοση των ψαριών ιχθυοτροφείου.

 

 

Έχει συμμετάσχει σε 12 ερευνητικά προγράμματα. Έχει υπάρξη μέλος της επιτροπής ειδικών της Ε.Ε στα έργα “Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology” και H2020 “Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy”.

 

Σήμερα, είναι συντονίστρια του Η2Ο2Ο έργου PerformFISH με σκοπό τη βελτίωση της Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας. Συμμετέχει στην ομάδα ειδικών για την Έρευνα, Καινοτομία & Επενδυτική Στρατηγική της Ε.Ε, FOOD2030 Initiative.

1/9