ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η Καλλιόπη Κ Παπαδοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγητρια Βιοτεχνολογίας των φυτών στο  Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον δευτερογενή μεταβολισμό των φυτών, με έμφαση στα βιοσυνθετικά μονοπάτια τριτερπενίων και γλυκοσινολατών, Χειρισμό σύνθεσης σε μοντέλα οσπρίων και φυτών, Έκφρασεις σε ετερόλογα συστήματα, Μεθόδους Βιολογικής δραστικότητας ακατέργαστων εκχυλισμάτων και καθαρισμένων μορίων όπως επίσης και στις μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροβίων με έμφαση στους ενδοφυτικούς μύκητες, τις συμβιωτικές σχέσεις και πολυμερής αλληλεπιδράσεις.

 

Η Δρ Παπαδοπούλου έχει 51 δημοσιεύσεις  σε κορυφαία περιοδικά επιστημών των φυτών (h-index= 24) και περισσότερες απο 1400 ετεροαναφορές. Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε 19 προγράμματα χρηματοδοτούμενα απο Ευρωπαικά , Εθνικά (ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας-Κύπρος) και εταιρείες του Αγροτικού τομέα. Πρόσφατα συμμετείχε στο  Ευρωπαικό πρόγραμμα TRIFORC.

 

Σήμερα είναι Αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη της Εθνικής Υποδομής Συνθετικής Βιολογίας  «Omic Engine»

1/9