Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογων και Τεχνολογιών.

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

​​Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζονται στο πεδίο της βιοτεχνολογίας των ενζύμων και της νανοβιοτεχνολογίας και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη «πράσινων» βιοκαταλυτικών διεργασιών και βιομετασχηματισμών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων και νανοβιοδιατάξεων και στην εφαρμογή τους σε βιοκαταλυτικές διεργασίες, βιοαιασθητήρες και συστήματα στοχευμένης μεταφοράς φαρμάκων.

Εξοπλισμός

- Βιοαντιδραστήρες και φωτοβιοαντιδραστήρες χωρητικότητας 5-20L

- Ενζυμικοί αντιδραστήρες διαλείποντος έργου ή συνεχούς λειτουργίας χωρητικότητας 10μL-2L

- Αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού πρωτεϊνών

- FTIR-ΑΤR, CD, NMR (500MHz) 

- HPLC, HPIC

Εργαστήριο

- Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας                     Καθ. Χ. Σταμάτης                    hstamati@uoi.gr

1/9