Η 1η εκδήλωση για τη Βιο-οικονομία στην Ελλάδα

Γράφει η Δρ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου, ιδρυτικό μέλος του ελληνικού φόρουμ Βιο-οικονομίας


Το Ελληνικό Φόρουμ Βιο-οικονομίας είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας ενδιαφερομένων για τη Βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία που προσφέρει σε άτομα και φορείς την ευκαιρία να συναντηθούν, να μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους και να δικτυωθούν μεταξύ τους. Το Φόρουμ αυτό προσδοκά:Α) να επηρεάσει τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός ισχυρού πλαισίου για την προώθηση της ανάπτυξης της Βιο-οικονομίας στο σύνολό της


β) να υποστηρίξει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης που να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει επενδύσεις στη Βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία


Στα πλαίσια των δράσεων του το Ελληνικό Φόρουμ Βιο-οικονομίας διοργάνωσε την 1η εκδήλωση για τη Βιο-οικονομία στην Ελλάδα, στο Goethe Institut στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Μαΐου 2019.
Στην διήμερη αυτή εκδήλωση, παρουσιάστηκαν θέματα, τα οποία κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων σε μία κατάμεστη αίθουσα. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν δράσεις Βιο-οικονομίας στην Ελλάδα, επιχειρηματικότητα στη Βιο-οικονομία, Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιο-οικονομία, ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικές Πολιτικές σχετικά με τη Βιο- & Κυκλική οικονομία. Επίσης έγινε εποικοδομητική δικτύωση Πανεπιστημίων – Επιχειρήσεων και κρατικών Φορέων.


Μεταξύ των άλλων, στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες ο Dr. Christian Patermann, πρώην Επίτροπος περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρωτεργάτης στην διατύπωση και υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοοικονομία στην Ευρώπη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ελληνική στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και την ανάγκη υιοθέτησης εθνικής στρατηγικής για τη Βιο-οικονομία, η Δρ. Ηλέκτρα Παπαδοπούλου, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ελληνικού φόρουμ Βιο-οικονομίας η οποία αναφέρθηκε στην κατάσταση της Βιο-οικονομίας στην Ελλάδα και τις προοπτικές/δυνατότητες ανάπτυξής της, ο εκπρόσωπος του Bio-Based Industries Joint Untertaking της Ε.Ε, με παρουσίαση του αντίστοιχου χρηματοδοτικού εργαλείου ειδικά για τη Βιο-οικονομία στο πλαίσιο του HORIZON 2020, ο εκπρόσωπός της Ιταλικής εταιρίας Novamont, πρωτοπόρου σε 2 τεχνολογίες βιο-διυλιστηρίων βιομάζας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης καθώς και πλήθος άλλων εκπροσώπων φορέων, Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας. Χαιρετισμό απεύθυνε ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στην Ελλάδα κ. WalterStechel.
Παράλληλα με τις ομιλίες λειτούργησε και έκθεση βιο-βασιζόμενων προϊόντων που περιλάμβανε βιο-αποικοδομίσημα και κομποστοποιήσιμα προϊόντα βιολογικής βάσης της Ιταλικής εταιρίας NOVAMONT, που αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΑΝΘΗΣ, πρωτότυπο αγωνιστικής μοτοσυκλέτας, τα μη μηχανικά μέρη της οποίας είναι εξολοκλήρου από υλικά βιολογικής βάσης η οποία κατασκευάστηκε από την ομάδα PantherRacing, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, καθώς και χρηστικά αντικείμενα από αγρια αγκινάρα κατασκευασμένα από το αρχιτεκτονικό στούντιο ΚΙΖΙΣ.


http://bioeconomyforum.gr/el/

1/9