Νέες θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο Hub του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενημερώθηκε: Ιουλ 23


Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος


Μία νέα θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή είναι ανοιχτή στο εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ερευνητικής υποδομής OMIC-Engine. Αναζητούμε έναν ενθουσιώδη Μεταδιδάκτορα Ερευνητή ώστε να εργαστεί στη λειτουργική αξιολόγηση βιβλιοθηκών μεταγονιδιωματικής από περιβαλλοντικά ενδιαιτήματα και σε προσεγγίσεις συνθετικής μικροβιακής οικολογίας με στόχο εφαρμογές στον αγροδιατροφικό τομέα (Functional screening of metagenomic libraries from polluted environmental matrices and synthetic microbial ecology approaches for applications in the agrofood sector).


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Dr. Δημήτριο Καρπούζα μέσω του e-mail dkarpouzas@uth.gr .


Διαβάστε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.


Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γονιδιωματικής


Μία νέα θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή είναι ανοιχτή στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γονιδιωματικής, στο πλαίσιο της ερευνητικής υποδομής OMIC-Engine. Ο Μεταδιδάκτορας Ερευνητής θα εργαστεί στη δημιουργία συνθετικών εντόμων στο πλαίσιο ανάπτυξης τεχνολογιών Συνθετικής Βιολογίας.


Διαβάστε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

1/9