Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προτίθεται να απασχολήσει 2 ερευνητές για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.διαβάστε τη πρόσκληση εδώ

1/9