Σεμινάριο Επιστημονικής Συγγραφής απο τον Δρ Βαβίτσα. 22/10/2019

Στα πλαίσια των δράσεων κοινών ερευνητικών προγραμμάτων (seed project), η OMIC-Engine φιλοξένησε στα εργαστήρια της στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του ΠΘ τον Δρ Κ. Βαβιτσα ο οποίος και παρέθεσε σεμινάριο στους ορθούς τρόπους επιστημονικής συγγραφής.


1/9