Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής.

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

- Τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα των εργαστηρίων του κόμβου ΠΠ εστιάζονται σε:​​

1) Μελέτη δομής και δυναμικής πεπτιδίων και πρωτεϊνών με φαρμακευτικό ενδιαφέρον

2) Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός φυσικοχημικών και βιοχημικών φυσικών ουσιών με Αγρο-διατροφικό ενδιαφέρον

3) Μεταβολομικές αναλύσεις 

4) Υπερεκφράσεις πρωτεϊνών 

5) Ποιοτικός έλεγχος νερών και τροφίμων. Ελέγχους Τοξικότητας (AMES) και Metabarcoding

           Εξοπλισμός Ανοικτής Πρόσβασης

  • 700MHz High-Definition NMR AVANCE III (Bruker)

Φασματοσκόπιο (το υψηλότερο πεδίο NMR σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη), εφοδιασμένο με κρυογονικά ψυχόμενη probe (για μέγιστη ευαισθησία), 4 κανάλια συχνοτήτων και αυτόματο δειγματολήπτη 24 δειγμάτων.

  • Φασματοφωτόμετρο Κυκλικού Διχρωισμού Υψηλής Ανάλυσης

  • 3x FPLC/HPLC Akta Systems

  • Βιοαντιδραστήρας 2.5lt (INFORS) & 10x Shaking/Orbital Incubators για κυτταρικές καλλιέργειες

  • Σύστημα Digital PCR

Σύστημα QX-200 Droplet Reader του οίκου BIO-RAD Laboratories Inc βασίζεται σε χημεία TaqMan καθώς επίσης και σε EvaGreen. Το σύστημα επιτρέπει χρήση ειδικών αναλωσίμων διατάξεων nanofluidics / Microfluidics επιτρέποντας τη διάσπαση δειγμάτων σε nanoliter-sized σταγονίδια. Οι συγκεκριμένες νανοδιατάξεις που χρησιμοποιούνται στο σύστημα είναι ικανές να δημιουργήσουν μέχρι και 20.000 νανοσταγονίδια (“nanoliter sized droplets”). Το προσφερόμενο σύστημα επιτρέπει την ανάγνωση δεδομένων αντίδρασης PCR με μέχρι και 20.000 σημεία δεδομένων (μετρήσεων). Κατά αυτό τον τρόπο μετρούνται τα σταγονίδια με τον στόχο (positive targets) και τα σταγονίδια χωρίς τον στόχο (negative targets). Η ανάγνωση των δειγμάτων ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα.

  • Φασματοφωτόμετρο RAMAN διπλού laser επιτραπέζιας και φορητής χρήσης

Περιλαμβάνει εγκατεστημένα τα ακόλουθα Lasers: 785nm και 1064nm με ισχύ των  Lasers  30-490 mW και είναι τόσο επιτραπέζιας λειτουργίας, όσο και φορητό.  

  • Υπερφυγόκεντρος

Φυγόκεντρος δαπέδου, με δυνατότητα επιλογής ή μη εφαρμογής κενού, με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με οθόνη LCD επαφής και νουμερικό πληκτρολόγιο και με έλεγχο real-time. Με εύκολη και ταχεία (3 δευτερόλεπτα) αλλαγή κεφαλών, με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να χρειάζεται εργαλεία ή δύναμη.
Με οθόνη LCD επαφής με ταυτόχρονες ενδείξεις προκαθορισμένης και πραγματικής τιμής: α. θερμοκρασίας, β. χρόνου και γ. ταχύτητας και σε RPM και σε RCF:
- Με εύρος ρύθμισης ταχύτητας 500 έως 29.000 rpm, με ακρίβεια +/-25 rpm.
- Με μέγιστη επιτάχυνση 100.605 xg.
- Με ένδειξη θερμοκρασίας από -20οC έως 40οC βήμα 1οC, με ακρίβεια +/-2οC.
- Με εύρος θερμοκρασίας στις μέγιστες ταχύτητες 2οC έως 40οC.
- Με χωρητικότητα έως 6 λίτρων (6x1000ml).
-Με 9 προγράμματα επιτάχυνσης και 10 προγράμματα επιβράδυνσης (συμπερ. φρένου).Συνοδεύεται από τις εξής κεφαλές:
Α) Γωνιακή μεταλλική κεφαλή Τ-29, μέγιστης φυγοκεντρικής δύναμης 100.605 xG/29.000 RPM, χωρητικότητας 8 x 50 ml
Β) Γωνιακή κεφαλή ανθρακονήματος Fiberlite F10-4x1000 LEX, μέγιστης φυγοκεντρικής δύναμης 20.584 xG/10.500 RPM, χωρητικότητας 4 x 1000 ml
Γ) Γωνιακή κεφαλή ανθρακονήματος Fiberlite F21-8x50y, μέγιστης φυγοκεντρικής δύναμης 47.850 xG/20.000 RPM

 

 

Για να αιτηθείτε πρόσβαση συμπληρώστε την Αίτηση 

Εργαστήρια

- Εργαστήριο Βιομοριακης προσομοίωσης και NMR                                                   Καθ. Γ. Σπυρούλιας               G.A.Spyroulias@upatras.gr

- Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικης και Εξατομικευμένης Θεραπείας               Καθ. Γ. Πατρινός                    gpatrinos@upatras.gr

- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (EMBIA)                                    Αν. Καθ. Κ. Πουλάς                kpoulas@upatras.gr

  

- Εργαστήριο Υγιεινής                                                                                                        Καθ. Α. Βανταράκης               avanta@upatras.gr

                                                                                                                  

1/9