Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αποτελεί το συντονιστή της υποδομής.

                                                               Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 

- Η βασική έρευνα των εργαστηρίων του κόμβου ΠΘ επικεντρώνεται στην ανάλυση βιολογικών φαινομένων και μηχανισμών σε μοριακό επίπεδο με τη χρήση τεχνικών Μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας με έμφαση σε έντομα, φυτά, ψάρια, ζώα και μικρόβια.

- Εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και βιολογίας συστημάτων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο τομέα της Άγρο-διατροφής.

                                                                               Εξοπλισμός

- Βασικός εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας ​και Βιοτεχνολογίας

- Συνεστιακό Μικροσκόπιο

- Υπερφυγόκεντρος

- FPLC για καθαρισμό πρωτεϊνων

- Ρομποτικό σύστημα εφαρμογών PCR

- Αλληλούχιση PCR-ενισχυόμενων τμημάτων DNA

- Γονιδιωματικές, μέτα-γονιδιωματικές/μεταγραφικές εφαρμογές 

- Αναλύσεις Βιοπληροφορικής

  

                                                                               Εργαστήρια

 

- Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής & Εξελικτικής Βιολογίας- ΒΙΟΖ       Αν. Καθ. Κ. Μούτου        kmoutou@bio.uth.gr

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος                             Καθ. Δ. Καρπούζας        dkarpoyzas@bio.uth.gr

- Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας                                    Καθ. Δ. Λεωνίδας            ddleonidas@bio.uth.gr

- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής                              Καθ. Κ. Ματθιόπουλος  kmathiop@bio.uth.gr

1/9