Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αποτελεί το συντονιστή της υποδομής.

                                                               Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 

- Η βασική έρευνα των εργαστηρίων του κόμβου ΠΘ επικεντρώνεται στην ανάλυση βιολογικών φαινομένων και μηχανισμών σε μοριακό επίπεδο με τη χρήση τεχνικών Μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας με έμφαση σε έντομα, φυτά, ψάρια, ζώα και μικρόβια.

- Εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και βιολογίας συστημάτων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο τομέα της Άγρο-διατροφής.

                                                              Εξοπλισμός Ανοικτής Πρόσβασης

Συνεστιακό Μικροσκόπιο

Laser Scanning microscope: LSM 800 ZEISS equipped with 4 laser 405, 488, 561, 640, two  PMT detectors  and  one Airy scan detector with three mode of actions (Confocal mode, Virtual Pinhole mode, Super Resolution mode. 

Υπερφυγόκεντρος

Bench Top Ultracentrifuge Beckman Coulter with max speed of up to 150000 rpm with a Fixed Angel rotor (8 x 8 mL) and a Near Vertical rotor (8 x 3.9 mL) for separation of subcellular particles, separation of virus particles, pelleting RNA through a CsCl gradient, Isopycnic separation of plasmid DNA, Stable Isotope Probing applications.

 

Ρομποτικό σύστημα εφαρμογών PCR

Liquid handling unit for the preparation of reactions in 96 and 384-well plates for i) high-throughput diagnostic PCR /q-PCR  ii) high throughput amplicon sequencing and metagenomic libraries screening.

 

 

 

 

Για να αιτηθείτε πρόσβαση συμπληρώστε την Αίτηση 

  

                                                                             

 

                                                                               

                                                                              

 

Εργαστήρια

- Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής & Εξελικτικής Βιολογίας- ΒΙΟΖ       Αν. Καθ. Κ. Μούτου        kmoutou@bio.uth.gr

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος                             Καθ. Δ. Καρπούζας         dkarpouzas@bio.uth.gr

- Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας                                    Καθ. Δ. Λεωνίδας            ddleonidas@bio.uth.gr

- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής                              Καθ. Κ. Ματθιόπουλος  kmathiop@bio.uth.gr

1/9