Αναπαραγωγικά Ερευνητικά Σχέδια "Seed Projects"

Η OMIC-Engine έχει καθιερώσει ένα χρηματοδοτικό σχέδιο για κοινά ερευνητικά προγράμματα (seed projects) τα οποία έχουν ως στόχο την προώθηση διεπιστημονικών, καινοτόμων ερευνητικών ιδεών στην συνθετική βιολογία.

Τα ερευνητικά αυτά σχέδια αναμένεται να επιδεικνύουν έναν υψηλό βαθμό καινοτομίας ενώ μπορεί να αφορούν διάφορα επίπεδα ερευνητικής δραστηριότητας, από αναλυτικές μελέτες, ανάπτυξη τεχνολογίας μέχρι την παραγωγή νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα της άγρο-διατροφής.

Κάθε seed project θα αξιοποιήσει το ερευνητικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις υποδομές της OMIC-Engine στο πλαίσιο μίας κοινής ερευνητικής πρότασης.

Η επιλογή και χρηματοδότηση των επισκεπτών-ερευνητών γίνεται στη βάση της χρονικής προτεραιότητας υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας για τους ζητούμενους πόρους και της διαθεσιμότητας προϋπολογισμού, ο οποίος έχει καθορισθεί για την ελεύθερη πρόσβαση ερευνητών.

Τα seed projects υπόκεινται σε όρους επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας και δεν αποτελούν μέρος της παροχής υπηρεσιών της OMIC-Engine. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων επικοινωνήστε μαζί μας.

Διάρκεια-Χρηματοδότηση


Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 2 – 8 εβδομάδες. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται από τη χρονική διάρκεια στα εργαστήρια της ΟΜΙC ENGINE και ορίζεται ως εξής:


1) Μέχρι 200 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης
2) 80 ευρώ την ημέρα για την ημερήσια αποζημίωση του ερευνητή (40 ευρω όταν δεν υπάρχει ανάγκη ξενοδοχείου)

3) 400 ευρώ / εβδομάδα λειτουργικά έξοδα του Εργαστηρίου Υποδοχής.

Αίτηση
arrow&v
1/9