Διαδικτυακό σεμινάριο εκμάθησης της πλατφόρμας βιοπληροφορικών αναλύσεων Συνθετικής Βιολογίας @ ΕΜΠ. Δεκέμβριος 2019

Σεμινάριο απο τον Δρ Βαβίτσα @ ΠΘ στην Επιστημονική Συγγραφή. 22/10/2019

Σεμινάριο απο τον Δρ Καλαντίδη @ ΠΘ στην RNA σίγηση. 6/3/2019

Σεμινάριο απο τον Δρ Βαβίτσα @ ΠΘ στην διερεύνηση των Κυανοβακτηρίων στην Βιοτεχνολογία . 13/2/2019

Σεμινάριο απο τον Δρ Χατζιμανικάτη @ ΠΘ σε προσομοιώσεις μεταβολικών μονοπατιών. 14/11/2018

Σεμινάριο απο τον Δρ Οικονομίδη @ ΠΘ στην Βιοηθική. 7/11/2018

1/9