ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ

Ο Γιώργος Α. Σπυρούλιας (Δρ. Χημείας, Καθηγητής) υπηρετεί ως Μέλος ΔΕΠ από το 2003 στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος 2 “Marie-Curie” υποτροφιών (στο Κέντρο Μαγνητικού Συντονισμού του Παν. Φλωρεντίας και στο Τμ. Φαρμακευτικής του Παν. Πατρών) και 2 “EMBO” υποτροφιών μικρής διάρκειας (στο Κέντρο Μαγνητικού Συντονισμού του Παν. Φλωρεντίας). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην διαμορφωτική μελέτη βιομορίων και βιομοριακών συμπλεγμάτων και της μεταβολομικής ανάλυσης. Από το 2003, έχει οργανώσει στο Τμ. Φαρμακευτικής του Π. Πατρών, ένα εργαστήριο υπολογιστικής μελέτης της διαμόρφωσης βιομορίων και ανάλυσης μεταβολικών δεδομένων, παρασκευής και χαρακτηρισμού ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών και Φασματοσκοπίας NMR Υψηλής Ανάλυσης βασιζόμενο σε υπερσύγχρονο Φασματοσκόπιο 700MHz (το οποίο αποκτήθηκε μέσω ενός EU FP προγράμματος, SEEDRUG).

 

Είναι συγγραφέας >90 δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει καταχωρήσει σημαντικό αριθμό NMR δεδομένων και αρχείων ατομικών συντεταγμένων βιομορίων στις αντίστοιχες βάσεις. Αποτελεί μέλος σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών επιτροπών, μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Πεπτική Κοινότητας και στην Επιτροπή Ampere.

1/9