ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ο καθηγητής Χαράλαμπος Σταμάτης από το 2001 είναι διευθυντής του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://hstamati.wixsite.com/uoi-biotech-lab). Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζονται στο πεδίο της βιοτεχνολογίας των ενζύμων και της νανοβιοτεχνολογίας και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη «πράσινων» βιοκαταλυτικών διεργασιών και βιομετασχηματισμών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων και νανοβιοδιατάξεων και στην εφαρμογή τους σε βιοκαταλυτικές διεργασίες, βιοαιασθητήρες και συστήματα στοχευμένης μεταφοράς φαρμάκων.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 150 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (h-δείκτης 38, αναφορές > 3800). Έχει επίσης εκδώσει μονογραφίες στον τομέα της βιοκατάλυσης, της νανοβιοκατάλυσης και της νανοβιοτεχνολογίας. Είναι κάτοχος 1 διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας και έχει δώσει περισσότερες από 15 προσκλήσεις σε διεθνή συνέδρια και > 150 προφορικές παρουσιάσεις ή poster σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει διατελέσει επιβλέπων καθηγητής σε 15 διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή κύριος ερευνητής σε > 25 χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής 3 διεθνών περιοδικών (Frontiers in Materials, ISRN Biotechnology και Nanomedicine Research Journal)

1/9