Υπηρεσίες

Στόχος αυτού του Π.Ε. είναι η ανάπτυξη ενός διευρυμένου φάσματος υπηρεσιών με ποικίλους τελικούς αποδέκτες-χρήστες που θα βασίζονται αφενός στην τρέχουσα δυναμική των επιμέρους φορέων της ΕΥ και αφετέρου σε νέες συνεργατικές δυνατότητες που θα προκύψουν στη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ιδίως με αξιοποίηση της νέας τεχνολογικής υποδομής. Η εναρμόνιση υπαρχουσών μεθοδολογιών και υπηρεσιών, η ανάπτυξη νέων, η πιστοποίηση τους και η στρατηγική προσέγγισης τελικών χρηστών
είναι οι βασικές εργασίες αυτού του Π.Ε.

Γενετική Βελτίωση Ζώων

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Μικροβίωμα εδάφους και φυτών

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Υγιεινή- Δημόσια Υγεία

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Ανθεκτικότητα Εντόμων

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Μοριακή διάγνωση φυτονόσων

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Διαχείριση αγροχημικών

Σχεδιασμός και έλεγχος τροφίμων-Ιχνηλασιμότητα

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Έρευνα

Σχεδιασμός, απομόνωση, λειτουργικός έλεγχος, παραγωγή  ουσιών

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Contact Us
Contact Support
arrow&v
1/9