ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα των ομάδων της Omic-Engine συμπεριλαμβάνει:

  • Δημιουργία και ανάλυση –ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας

  • Ανάπτυξη συνθετικών φορέων έκφρασης

  • Χρησιμοποίηση φυτών ως εργοστάσια παραγωγής φαρμακευτικών και άλλων βιοενεργών μορίων

  • Μικροβιακή Μηχανική για:

-Βελτιστοποίηση αποδόμησης οργανικών ρύπων

-Παραγωγή Ενζύμων για Βιομηχανικές Βιομεταμορφώσεις

-Βιοαισθητήρες

-Πλατφόρμες ανεύρεσης θεραπευτικών μορίων

-Έλεγχο παρασιτικών εντόμων

  • Κατασκευή εντόμων με σκοπό την πληθυσμιακή τους ρύθμιση

  • Ανάπτυξη νάνο-βιοκαταλυτών για αποδόμηση ρύπων

  • Μεταβολομική Ανάλυση

  • Βιοαντιδραστήρες, κατά παραγγελία και κλιμακούμενοι

  • Ανάλυση σχέσεων Δομής-Δραστικότητας (SAR)

1/9